Lepení plastů

Lepení plastů

Při práci s plasty se nabízí několik možností vedení spoje. Lepení patří mezi rychlé, jednoduché a relativně pevné řešení. Nabízíme vám odbornou konzultaci i provedení přizpůsobené materiálu, zatížení i typu spoje. Současně vám můžeme doporučit a dodat speciální lepidla pro jednorázovou spotřebu i průmyslové využití.

Druh lepidla i techniky provedení závisí na několika faktorech. Ne každý plast lepení umožňuje. Při práci jsme schopni reálně posoudit možnost provedení i odolnost. Podle základního rozdělení plastů pracujeme s různými metodami lepení.

Měkčené plasty působením tepla změní strukturu, měknou. Mají výhodu v možnosti roztavení, opětovné chlazení je přivede do pevného stavu. Tvrdé plasty jsou netavitelné.

Zvýšením teploty netají a nerozpouštějí se v rozpouštědlech. Před lepením je třeba každý povrch upravit, zajistit dokonalou čistotu a zamezit přístupu drobných částic, jako je třeba prach nebo pyl. Pevnosti spoje také přispívá tlak, který zajistí požadované části po dobu tvrdnutí lepidla a zafixování spoje. Moderní vybavení také pracuje s vytvrzením lepidla UV světlem. V závislosti na velikosti i tvaru plastových dílů je třeba zajistit dostatečný prostor, případně doplňující pomocné prvky, které fixují spoj do úplného zatvrdnutí.

Lepení tvrdých plastů využívá nejčastěji reaktivní lepidla, malé plochy dobře zajistí kyanoakrylátová (vteřinová) lepidla, při řešení větší spáry jsou vhodnější dvousložková epoxidová lepidla. Vybírat můžeme plněná i neplněná. Dalšími možnostmi jsou dvousložková polyuretanová lepidla, speciální rozpouštědlová lepidla nebo směs lepidel PMMA a polyuretanu. Lepení měkkých plastů využívá jiné složky. Malé plochy pevně spojí rozpouštědlová lepidla, pro větší se nabízí reaktivní polyuretanová nebo epoxidová lepidla.

Neporézní materiály, jako je polystyren, vyžaduje speciální kontaktní rozpouštědlová nebo disperzní a polyuretanová reaktivní lepidla. Nejčastěji se ve spotřebním zboží i ve vybavení setkáváme s polyetylenem (PE) a polypropylen (PP). Vynikající vlastnosti jako je dobrá tvarovatelnost, pevnost, odolnost v tahu i ohybu jsou protipólem špatných adhezivních vlastnosti, které komplikují řešení spoje. Všechny základní druhy lepidel máme k dispozici. Pracujeme s přesným složením i dávkováním. Bez obtíží si poradíme i s náročnými prvky, tvarováním, horší přístupností k lepené ploše.

Důležitá je úprava povrchu, kdy se musí narušit struktura lepené plochy, ale nesmí dojít k hlubším trvalým změnám. Ideální je v tomto případě dvousložkové lepidlo, které chemickou reakcí dostatečně zvýší přilnavost a zafixuje materiály k sobě. Jednosložková lepidla jsou rychlá a zajistí relativně pevný spoj, u dvousložkových se však dosahuje lepších vlastností a delší trvanlivosti. Náročnější aplikace se vyplatí zejména u namáhaných a dobře viditelných spojů nebo u lepení větších ploch.

Nabízíme vám odborné poradenství včetně provedení lepení. Specializujeme se na výrobu, prodej i realizaci práce s plasty pro všechna odvětví. Rádi vám přiblížíme možnosti zpracování plastu podle vašeho očekávání i způsobu využití. Kdykoli se na nás můžete obrátit. Připravíme pro vás návrh postupu, cenovou kalkulaci i časový odhad zpracování.

Speciálně upravená lepidla můžete vybírat v přehledném portfoliu. Ke všem výrobkům přikládáme podrobné informace o složení i vhodném využití. Nabízíme lepidla v různém objemu pro soukromé i průmyslové využití.

Zaujala Vás naš nabídka pro „Lepení plastů“? Nebo k ní máte dotaz?

Kontaktujte nás na tel. čísle +420 731 566 609, nebo pomocí poptávkového formuláře.